Ucieczka z Alcatraz

Dzięki niezwykle długiemu i bardzo skomplikowanemu procesowi inwigilacji „Grupy przestępczej Mema” przez zespół najlepszych detektywów udało się doprowadzić do schwytania bardzo groźnych bandytów.

Grupa tych jakże groźnych przestępców została skazana i osadzona w Ośrodku Resocjalizacyjnym o zaostrzonym rygorze.

Pojawił się jednak problem. Jeden z osadzonych zdobył plan więzienia wraz z mapą ukrycia kluczy dla jego bram. By zdobyć klucze należy pomóc kolejnym osadzonym w ich pracach codziennych.

Początek eventu to spotkanie w pokoju naczelnika, gdzie osadzeni zostają zarejestrowani. Tworzone są ich akta osobowe, do których wkładane są wyniki daktyloskopii.

Każdy z więźniów zostaje oznaczony kolejnym numerem kontrolnym oraz dostaje więzienny beret z nr Zakładu Karnego.

Więźniowie odprowadzani są do cel.

Jak to będzie:

  • podzielimy Was na zespoły,
  • na placu apelowym wprowadzimy Was do gry,
  • z głośników płynąć będzie więzienna muzyka,
  • grupowo wykonacie zadania integracyjne,
  • na każdej stacji oczekiwał będzie na Was animator,
  • czas gry jest ograniczony,
  • zwycięża tylko jeden zespół.

ZOBACZ PRZYKŁADOWE REALIZACJE