Geocaching

Geocaching to nowy trend na światowej mapie rozrywki, to bezpieczna turystyka i poznawanie okolicy poprzez aktywne poszukiwanie skarbów za pomocą odbiornika GPS. Ideą przewodnią jest znalezienie ukrytego wcześniej w terenie pojemnika (nazywanego "geocache") i odnotowanie tego faktu w notesie eventu. Przy okazji należy wykonać szereg zadań.

Każdy zespół otrzyma koordynaty swojego pierwszego zadania. W terenach leśnych, na które zostaną skierowane zespoły ukryte zostaną punkty z konkurencjami i zadaniami do wykonania.

Grupę podzielimy na drużyny po 5 – 10 osób.
Każda drużyna na początku opracuje swój okrzyk bojowy oraz proporzec. W tym momencie staniecie się Poszukiwaczami.

Jak to będzie:

  • podzielimy Was na zespoły,
  • na placu apelowym wprowadzimy Was do gry,
  • z głośników płynąć będzie muzyka,
  • wykonacie flagi drużynowe,
  • grupowo wykonacie zadania integracyjne,
  • na każdej stacji oczekiwał będzie na Was animator,
  • czas gry jest ograniczony,
  • zwycięża tylko jeden zespół.

ZOBACZ PRZYKŁADOWE REALIZACJE