Team Building

Team building

To doskonała forma integracji i motywacji zespołu. Udany team building może przybierać różne formy, ważne aby jego wdrożenie pomogło osiągnąć założony cel przez Organizatora wydarzenia cel. Do najbardziej popularnych form spotkań team building niewątpliwie należą: pikniki, gry terenowe czy spotkania CSR podczas których przed uczestnikami stawiany jest szereg zadań z pozoru nie do wykonania.

W naszym odczuciu, najlepszą jednak formą na udany team building powinien być szereg konkurencji sprawnościowo ruchowych lub twórczych, których właściwe wykonanie przybliży grupę do osiągnięcia założonego celu czy wykonania powierzonego zadania.  Organizatorzy wydarzeń bardzo często mylą integracyjne spotkania team building z rywalizacją. Są to bardzo zbliżone jednak dwa bardzo odległe style integracji czy motywacji.

Podstawowym pytaniem, jaki stawiamy przed przystąpieniem do planowania wydarzenia o charakterze team building powinno być pytanie o zamierzony cel. Cel jaki chcemy osiągnąć powinien być bowiem priorytetem podczas doboru programu czy atrakcji na planowany event integracyjny.

Według nas najlepsze formy team building opierają się o wspomniane wcześniej zadania integracyjne, które kładą  nacisk na wspólną integrację przez zabawę w formie np gry terenowej z zadaniami drużynowymi, dążenie do osiągnięcia celu, czasem z pozoru odległego i niedostępnego dla jednostki..  Poprzez wspólne działanie i wykonywanie zadań uczestnicy są motywowani do współpracy, a wspólny sukces otwiera im drogę do dalszej pracy i zdobywania kolejnych szczytów.

Jak wygląda przykładowy event team building w formie gry terenowej?
Grupa uczestników zostanie podzielona na 5-6 osobowe zespoły. Jako pierwsze z zadań zespoły otrzymują do wykonania zadanie logiczne, które pozwala  na obserwację bardzo ciekawych zachowań związanych z pojawieniem się nieformalnych liderów. Pierwsze zadanie to także okazja, by owym liderom przekazać wskazów do kolejnych zadań team building.

Po rozwiązaniu zagadki, każda z grup otrzyma zaprogramowany GPS lub mapę z zaznaczonymi zadaniami, które będą wskazywać kolejność wykonywania zadań. W łatwy sposób możemy sprawić, by podczas wykonywania zadań, na każdej ze stacji spotykały się za każdym razem inne zespoły. Dzięki temu grupy będą systematycznie opuszczały swoje strefy komfortu i poznawały kolejnych uczestników eventu. 

Wykonanie wszystkich zadań pozwoli grupom zdobyć np kody do wielkiej skrzyni czy kod do firmowego sejfu, w którym ukryte będzie zaproszenie na firmowy bal, galę czy inne wspaniałe wydarzenie integracyjne.

Jak to będzie:

  • podzielimy Was na zespoły,
  • na placu apelowym wprowadzimy Was do gry,
  • z głośników płynąć będzie muzyka,
  • wykonacie flagi drużynowe,
  • grupowo wykonacie zadania integracyjne,
  • na każdej stacji oczekiwał będzie na Was animator,
  • czas gry jest ograniczony,
  • zwycięża cały team albo nikt. Wszak to team building

ZOBACZ PRZYKŁADOWE REALIZACJE